Privacybeleid Watiserwel.nl

Bij Watiserwel.nl hechten we belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden dat wij uw data met de grootste zorg behandelen. Bij Watiserwel.nl beschermen we uw persoonsgegevens conform de richtlijnen die hier wettelijk voor staan.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en indien van toepassing informatie over uw vooropleiding, werkgever, beroepsvereniging en registratienummer. Watiserwel.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verplicht zich ertoe om de vereisten van privacy wetgeving te respecteren. We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met u en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. U kan te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u verstrekt bij uw inschrijving, doorgaans via het inschrijfformulier op onze website. Als u wordt gevraagd ter voorbereiding op een opleiding aanvullende informatie te verstrekken, wordt deze informatie na afronden van de opleiding vernietigd.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij Watiserwel.nl gebruiken we de persoonsgegevens om u te registreren voor deelname aan een opleiding, workshop, supervisie en met u te communiceren over praktische informatie, voorbereiding en opdrachten. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor certificering, facturatie en het evalueren van de opleiding. De gegevens van uw beroepsvereniging en registratienummer gebruiken wij om accreditatiepunten toe te kennen in PE-online. Alleen als u ons daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, gebruiken wij u naam en e-mailadres voor het toesturen van informatie over onze algemene activiteiten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen, met uitzondering van externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden. Wij delen – indien van toepassing – u naam, beroepsvereniging en registratienummer in het systeem van PE-online dat de accreditaties coördineert. In geen geval worden uw persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van marketingdoeleinden.

Hoe kan u uw persoonlijke data beheren of verwijderen?

U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen bij Watiserwel.nl en verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Mochten er wettelijke verplichtingen zijn waarom Watiserwel.nl specifieke gegevens moet bewaren en dus niet kan verwijderen, dan zal dat duidelijk kenbaar gemaakt worden.